• Łukasz Gronowski / Patriota
    Łukasz Gronowski / Patriota

Mediacje / performatywność

Fundacja Kultury Audiowizualnej oraz Galeria SZARA zapraszają na trzecią i ostatnia odsłonę projektu:

Mediacje
vol. III performatywność /performativity


artyści/
1A2V1, Piotr Ceglarek, Dariusz Fodczuk, Arti Grabowski, Łukasz Gronowski, Bartek Kujawski, Radim Labuda, Józef Robakowski, Adam Witkowskiwernisaż
/ 8.12.2010 / g. 19.00 / galeria szara /
koncerty
/ g. 20.00 / stary targ /
1A2V1
/ 8bit, visual [cz]*,
8 rolek
  / happy hardcore/grindcore/punk [pl]

Do trzeciej, ostatnie części cyklu Mediacje zostali zaproszenie artyści poruszający się w obrębie procesualności, „dziania się” czy interakcji, są to hasła wywoławcze dla „Performatywności” prezentującej realizacje powstające często „na żywo”, reagujące na otoczenie, bądź też wymagające ingerencji odbiorcy.

Mediacje są próbą prezentacji współczesnych trendów i tendencji w sztuce operującej audiowizualnością. Rozpatrywane w trzech kontekstach: Środowisko, Przestrzeń, Performatywność, eksplorują przenikające się przestrzenie wypowiedzi artystycznych wykorzystujących współczesne media cyfrowe.

Najbardziej interesującym wydaje się być moment styku i interakcji pomiędzy audio a wideo, a także siła performatywności tych mediów w bezpośrednim zderzeniu z odbiorcą. Istotny dla projektu jest również kontekst historyczny przybliżający przebieg rozwoju sztuki wykorzystującej multimedia.

Na projekt złoża się wystawy, projekcje filmowe, spotkania i dyskusje oraz koncerty i performances.

Podsumowaniem projektu będzie publikacja składająca się z katalogu oraz płyt CD i DVD z wybranymi pracami.

Kuratorzy organizatorzy projektu:
Joanna Rzepka-Dziedzic, Łukasz Dziedzic