• Anna Zaradny TRIGONOMETRY7 (fot. Bartek Stawiarski)
    Anna Zaradny TRIGONOMETRY7 (fot. Bartek Stawiarski)

Anna Zaradny

artystka dźwiękowa i wizualna, kompozytorka, instrumentalistka.

Twórczość Anny Zaradny realizuje się w sztuce dźwiękowej i wizualnej.
Jako kompozytorka i instrumentalistka porusza się w szerokim spektrum od akustycznej muzyki improwizowanej, o minimalistycznym współczesnym idiomie, do złożonej strukturalnie i kompozycyjnie całkowicie elektronicznej, eksperymentalnej formy.

Prace o charakterze wizualnym Zaradny tworzy głównie w formie instalacji, obiektu, fotografii i video. Artystka posługuje się w nich środkami abstrakcji, mikro obiektami dźwiękowymi i architektonicznymi, światłem i przestrzenią.
Prace te cechuje wieloznaczność koncepcji i relacji pomiędzy ideami, a medium formy.

Artystka realizuje projekty na całym świecie, ostatnie ważniejsze prezentacje to min. wystawa w Kunst Werke - Berlin, koncerty na What is music? - Sydney, Melbourne, All Ears 2010 - Oslo, Usound 2010 - Kraków.
Dyskografia Anny Zaradny obejmuje nagrania solowe i projekty z min. Burkhardem Stanglem, Tony Buckiem, Robertem Piotrowiczem, Corem Fuhlerem.
Jest również autorką muzyki do spektakli teatralnych i projektów multimedialnych.
Współtwórczyni i kuratorka wydawnictwa i projektu Musica Genera Festival.

www.annazaradny.net